สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสืบสานวิทยาการด้านสมุนไพร บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) สร้างสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นสวนสมุนไพรแห่งแรกของประเทศไทย ในบริเวณบ้านพักพนักงาน ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อปี 2527 บนเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ และได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2528 โดยในวโรกาสนี้ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ทรงปลูกต้นจันทน์เทศไว้ ณ สวนสมุนไพรแห่งนี้ เพื่อเป็นมงคลอนุสรณ์ และเนื่องในวโรกาสมหามิ่งมงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา ปตท.ได้จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ สำหรับผู้สนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับชาวระยองและประชาชนทั่วไป

แสดงบนแผนที่
ที่ตั้ง : เลขที่ 39 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบล มาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง 21180
วันและเวลาที่เปิด-ปิดทำการ :
เปิดบริการวันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ( หยุดวันจันทร์ )
ข้อมูลการเดินทาง : สายมอเตอร์เวย์ (สาย 7) มุ่งหน้าสู่จังหวัดระยอง ให้เลี้ยวซ้ายเพื่อสู่เข้าถนนหมายเลข 36
จากนั้นเดินทางไป จ.ระยอง มาถึงแยกมาบข่าเลี้ยวขวาประมาณ 800 เมตร จะเจอสวนสมุนไพรอยู่ทางขวามือ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
038-915-213 084-9306060 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ : https://pttherbgarden.pttplc.com/