สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง

รายละเอียด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลเพ จัดตั้งโดยกรมประมง เพื่อศึกษา ทดลอง และวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทะเลและพรรณไม้น้ำ เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำ จัดแสดงปลาสวยงาม และสัตว์ทะเลมากมาย มากกว่า 43 ตู้ และยังประกอบไปด้วยบ่อแสดงสัตว์น้ำขนาดใหญ่ สัตว์น้ำหายาก และเปลือกหอย จำนวนทั้งสิ้น 4 บ่อ ได้แก่ บ่ออุโมงค์ บ่อทรงกระบอก บ่อกลางแจ้ง และบ่อเต่า พร้อมทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหายาก สัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำที่ทางกรมประมงเพาะพันธุ์ขึ้น และยังมีสัตว์ทะเลที่เป็นอันตรายทั้งการรับประทานและจากการสัมผัส เพื่อให้ได้ระมัดระวังถึงพิษภัยของสัตว์บางชนิด การจัดแสดงเรือประมงและเครื่องมือประมงเพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ไฮไลท์ที่สำคัญคือทางเดินลอดอุโมงค์กระจกที่สามารถสัมผัสชีวิตสัตว์ทะลได้อย่างใกล้ชิด

แสดงบนแผนที่
ที่ตั้ง : เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง 21160
วันและเวลาที่เปิด-ปิดทำการ :
ทุกวันพุธ-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-17.00 น. ปิดวันจันทร์-อังคาร
ข้อมูลการเดินทาง : สายมอเตอร์เวย์ (สาย 7) มุ่งหน้าสู่จังหวัดระยอง ให้เลี้ยวซ้ายเพื่อสู่เข้าถนนหมายเลข 36 ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร เพื่อเข้าสู่ถนนสุขุมวิท หมายเลข 3 ประมาณ 11 กิโลเมตรจะเจอสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
0-3865-3741 สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง
เว็บไซต์ : https://www.fisheries.go.th/mf-emdec/mainweb/raq.html