ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาไม้แก้ว

รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาไม้แก้ว ตั้งอยู่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เนื่องจากเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วได้น้อมเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง รวมถึงพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจของเรือนจำ โดยเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังจะมีหน้าที่ดูแลประจำโซน เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปประกอบวิชาชีพหลังพ้นโทษได้ ภายในศูนย์ประกอบไปด้วย 4 โซนหลัก ได้แก่

–     การปศุสัตว์และประมงน้ำจืด

–     เกษตรอินทรีย์

–     ผักปลอดสารพิษ

–     ศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่

แสดงบนแผนที่
ที่ตั้ง : เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
ข้อมูลการเดินทาง : สายมอเตอร์เวย์ (สาย 7) มุ่งหน้าสู่จังหวัดระยอง ประมาณ 100 กิโลเมตร และให้เลี้ยวซ้ายเพื่อสู่เข้าถนนหมายเลข 36 ประมาณ 20 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายตรงแยกสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อเข้าสู่ถนนหมายเลข 3191 และเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยล็อก 2 – ล็อก 7 ประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน 4011 ประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะเจอเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
038 637 715 เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว
เว็บไซต์ : http://www.lungpaphatheyw.com/travel-blog/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7/