วัดป่าประดู่

รายละเอียด

วัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 เดิมชื่อ “วัดป่าเลย์ไลย์” ภายในวัดมีพุทธสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เช่น วิหารพระปาลิไลยก์, โบสถ์หลังเก่าที่สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2449 สถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ หลังคาซ้อนสองชั้นประดับช่อฟ้าใบระกาสวยงามอ่อนช้อยด้วยปูนปั้นศิลปกรรมแบบจีนที่หน้าบัน นอกจากจะเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมงดงามแล้วยังมีพระนอนขนาดใหญ่ ความยาว 11.95  เมตร สูง 3.60 เมตร เป็นพระพุทธไสยาสน์ซึ่งประทับอยู่ในท่านอนตะแคงซ้าย เดิมอยู่กลางแจ้ง ต่อมาสร้างวิหารครอบเมื่อปี 2524

แสดงบนแผนที่
ที่ตั้ง : วัดป่าประดู่ ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง
วันและเวลาที่เปิด-ปิดทำการ :
ทุกวัน 08.00-17.00 น.
ข้อมูลการเดินทาง : สายมอเตอร์เวย์ (สาย 7) มุ่งหน้าสู่จังหวัดระยอง ประมาณ 100 กิโลเมตร และให้เลี้ยวซ้ายเพื่อสู่เข้าถนนหมายเลข 36 ประมาณ 60 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนหมายเลข 3574 และเลี้ยวซ้ายตรงแยกโรงพยาบาลระยอง เพื่อเข้าสู่ถนนสุขุมวิท สาย 3 และเลี้ยวซ้ายที่ซอยสุขุมวิทนครระยอง 49 จะเจอวัดป่าประดู่อยู่ตรงขวามือ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
081-821-4109 พระครูโสภิตปัญญากร (หลวงพ่อ)