มหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจำรุง

รายละเอียด

บ้านจำรุงเป็นหมู่บ้านเล็กๆ สมาชิกเหมือนเป็นคนครอบครัวเดียวกันทั้งหมด แต่เดิมมีลุงสำเริง ดีนาน เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง “โอท็อปโบราณ” ก่อนจะพัฒนาเป็นศูนย์โอท็อปชาวบ้าน นำสินค้าผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนมาขาย นอกจากนี้ ยังเปิดแหล่งท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ มีรถพาชมสวน ได้ทั้งการพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติ และความรู้จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบชาวบ้าน ทั้งเกษตรพื้นบ้านไร้สารเคมี เกษตรธรรมชาติกองทัพมด เป็นตัวอย่างนำกลับไปใช้ได้จริง โดยเริ่มลงมือทำตั้งแต่ปีพ.ศ.2529 กระทั่งมีผลงานเป็นรูปธรรม ด้วยความร่วมมือของชาวบ้านที่เข้มแข็ง จากที่ประชุมกันในครัวเรือน กลายเป็นเครือข่ายองค์กรบ้านจำรุง ที่มีการประชุมร่วมกันทุกวันที่ 15 ของเดือน เป็นเวทีสาธารณะ หรือเวทีชาวบ้าน ที่มีทั้งเด็ก เยาวชน และคนแก่ เข้าร่วม ต่อมาปี พ.ศ.2549 จึงจัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยบ้านนอก” เพื่อการเรียนรู้ของสังคม กระทั่งได้รับรางวัล “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นก็มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาศึกษาหาความรู้กันอย่างไม่ขาดสาย เป็นสิ่งที่ชาวบ้านภาคภูมิใจ

แสดงบนแผนที่
ที่ตั้ง : หมู่ 7 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัด ระยอง 21110
วันและเวลาที่เปิด-ปิดทำการ :
ทุกวัน เวลา 08:30 - 16:30 น.
ข้อมูลการเดินทาง : สายมอเตอร์เวย์ (สาย 7) มุ่งหน้าสู่จังหวัดระยอง ประมาณ 80 กิโลเมตร และให้เลี้ยวซ้ายเพื่อสู่เข้าถนนหมายเลข 344 บ้านบึง-แกลง ชลบุรี ประมาณ 60 กิโลเมตร และเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) จนถึงแยกวัดคงคาวรารามและเลี้ยวซ้ายเข้าซอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 218ประมาณ 4.7 กิโลเมตรจะถึงมหาวิทยาลัยบ้านนอก (บ้านจำรุง)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
087-8178030 ประธานเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง
เว็บไซต์ : www.banjumrung.org