ท่องเที่ยวฤดูร้อน

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลงคือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์และสิ่งสุด ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้มีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมเฉื่อยจากทะเลในตอนบ่ายพัดมาร่วมกับลม ตะวันออกเฉียงใต้ จึงทําให้ลมมีกําลังแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นฝั่งทะเลระยองในระยะเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน เมษายนจึงมีคลื่นลมค่อนข้างแรงในตอนบ่ายและเย็น ทําให้อุณหภูมิไม่สูง อากาศจึงไม่ร้อนมากนัก

ท่องเที่ยวฤดูฝน

ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปก คลุมประเทศไทย ซึ่งจะนําความชื้นจากทะเลอันดามันพัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่ภาคตะวันออก ทําให้อากาศจะชุ่ม ขึ้นและมีฝนตกชุกทั่วไป

ท่องเที่ยวฤดูหนาว

ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงของมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นและแห้งจะแผ่ลงมาปกคลุม ประเทศไทยในช่วงนี้ ฤดูนี้อุณหภูมิของจังหวัดระยอง ไม่ลดต่ำมากเหมือนภาคอื่น ๆ เพราะเขตนี้อยู่ปลายมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ ความหนาวเย็นจึงไม่ลดลงมาก นอกจากนี้ก็ยังมีชายฝั่งทะเลจึงทําให้จังหวัดระยอง ไม่ หนาวเย็นมากนัก