เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด

รายละเอียด

ชวนเที่ยวงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง “เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด ครั้งที่ 19 ″ (Banphe & Samed Island Annual Festival 19 th) ระหว่าง 6-10 ธันวาคม 62 ณ ท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง ชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง และเลือกซื้ออาหารทะเลที่สดสุดอร่อย นายไพรัตน์ อรุณเวสสเศรษฐ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพ อ.เมือง จ.ระยอง เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านเพ ภายใต้การสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) ได้กำหนดจัดงาน “เทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพ-เกาะเสม็ด ครั้งที่ 19 ″ (Banphe & Samed Island Annual Festival 19 th) ขึ้น ณ บริเวณท่าเทียบเรือและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาและยกระดับร้านค้า ร้านอาหารทะเลสด อาหารท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงการกระตุ้นประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้และภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

ที่ตั้ง : บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลบ้านเพ ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
วันและเวลาที่เปิด-ปิดทำการ : ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2562
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/BanpheSamedIslandFestival