งานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง

รายละเอียด

จังหวัดระยอง ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาลผลไม้ และของดีจังหวัดระยอง ประจําปี 2562 เพื่อส่งเสริม การผลิตและเป็นช่องทางกระจาย จําหน่ายผลไม้ของ จังหวัดระยองในช่วงฤดูผลไม้ ตลอดจนการจําหน่าย สินค้าต่างๆ ของจังหวัดระยอง และเพื่อเชิญชวนให้ นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้มาเที่ยวชมและชิมผล ไม้คุณภาพของจังหวัดระยอง ภายในงานมีกิจกรรม เช่น ประกวดผลไม้ ประกวดหนุ่มสาวชาวสวน แข่งขัน กินผลไม้ การจําหน่ายผลไม้จากชาวสวน จําหน่าย อาหารถิ่นสินค้าโอทอปจาก 8 อาเภอ กว่า 120 ร้าน และคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดังของเมืองไทยตลอด การจัดงาน วันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2552 ณ สนามกีฬา กลางจังหวัดระยอง

ที่ตั้ง : บริเวณพื้นที่สนามกีฬากลางระยอง จังหวัดระยอง
วันและเวลาที่เปิด-ปิดทำการ : วันที่ 5-9 มิ.ย.62
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
038-694-000